Hiển thị các bài đăng có nhãn cài đặt máy photocopy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cài đặt máy photocopy. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Hướng dẫn cài đặt IP máy photocopy Ricoh MP 4000/MP5000/MP 5001

Hướng dẫn cài đặt IP máy photocopy Ricoh MP 4000/MP5000/MP 5001
Hướng dẫn cài đặt IP máy photocopy Ricoh MP 4001
Hướng dẫn cài đặt IP máy photocopy Ricoh MP 4000B
Hướng dẫn cài đặt IP máy photocopy Ricoh MP 500B
Cài đặt IP máy photocopy RICOH

Nhấn vào nút User tool/Counter chọn System Setting → chọn Interface Setting  chọnNetwork Chọn Machine IPv4 Address  xem địa chị IP đặt lại địa chỉ Ip theo hệ thống mạng đang sử dụng.

cho thue may photocopy hai phong
Posted By viet sohoa09:32