Smb là gì? Ứng dụng của smb về giao thức chia sẻ file

0
216
Giao thức SMB
SMB là gì

SMB là gì? SMB  (Server Message Block Protocol) là giao thức dùng để chia sẻ file tài liệu được dùng phổ biến trên nền tảng windows 7, 8, 10. Khi chia sẻ file chắc chắn bạn sẽ phải dùng đến giao thức này.

Có thể nói bên cạnh UPnP thì SMB là một trong những giao thức hỗ trợ chia sẻ file được bạn sử dụng nhiều nhất. Giao thức này xuất hiện lần đầu tiên ở tận năm 1984 khi IBM đưa ra SMB trong một bản công bố tài liệu kỹ thuật của mình, thiết kế với mục đích ban đầu là thiết kế một giao thức mạng để đặt tên và duyệt (naming and browsing).

Giao thức SMB
SMB là gì

Sau này khi giao thức SMB được kế thừa bởi Microsoft thì hãng này đã biến nó thành một giao thức chia sẻ file cực kỳ phổ biến trên các hệ điều hành của mình. SMB còn có tên gọi khác là CIFS (viết tắt của Common Internet File Sharing), hệ thống chia sẽ file phổ biến trên Internet.

Đây là một giao thức có thiết kế rất đơn giản và đáp ứng dụng đầy đủ nhu cầu cơ bản của người dùng. Với giao thức này người dùng có thể cấu hình quyền Read-Only (chỉ đọc) hoặc Read-Write (đọc và ghi) hoặc đặt mật khẩu đối với dữ liệu được chia sẻ. Dữ liệu đó có thể là một tập tin hay là một thư mục.

Xem thêm : Hướng dẫn cài đặt scan folder từ máy photocopy vào máy tính

Mặc dù mục tiêu chính là chia sẻ file, các chức năng bổ sung của SMB bao gồm cả:

  • Đàm phán, dàn xếp để tương thích giữa các hình thái SMB
  • Phát hiện các máy chủ sử dụng SMB trên mạng (browse network)
  • In qua mạng
  • Xác thực truy cập file, thư mục chia sẻ
  • Thông báo sự thay đổi file và thư mục
  • Xử lý các thuộc tính mở rộng của file
  • Hỗ trợ Unicode
  • Khóa file đang truy cập tùy theo cơ hội (oplock)

Microsoft sử dụng giao thức SMB cùng với giao thức xác thực NTLM để cung cấp dịch vụ gọi là chia sẻ file và máy in ở mức user. Khi một user đã đăng nhập thực hiện kết nối tới tài nguyên chia sẻ trên máy tính khác (\servershare), Windows tự động gửi thông tin đăng nhập của user đó tới SMB server trước khi hỏi username hoặc password.

Giao thức SMB trên Windows buộc phải sử dụng truyền tải qua NetBT với các cổng 137, 138 (UDP), 139 (TCP). Từ Windows 2000/XP, Microsoft cấp thêm khả năng chạy SMB trực tiếp trên TCP/IP, chỉ sử dụng cổng 445 (TCP).

Despite being fit and eating really well weight just kept piling on. cialis Saxenda has helped me not feel starving and thinking about food all the time.

5/5 - (1 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here