Home / Chưa được phân loại (page 14)

Chưa được phân loại

Quy trình đóng gói máy photocopy

Quy trình đóng gói máy photocopy được thực hiện khi quá trình test máy và bảo trì máy photocopy đã được làm hoàn tất. Thực hiện các bước đóng gói máy photocopy sau: Kiểm tra hệ thống cơ của máy photocopy (thể hiện qua tỉ lệ giấy và  tiếng ồn …

Read More »